Hľadáte skvelú spoločnosť pre správu nehnuteľností?

V čom sme najlepší?

Efektívny marketing

Masívne ponúkanie nehnuteľností na všetkých príslušných portáloch, weboch, sociálnych sietiach pre zaistenie rýchleho a efektívneho obsadenia nájomcom. Kvalitné fotografie a video nehnuteľností sú súčasťou prezentácie.

Solventnosť

Overujeme si históriu a schopnosti pravidelne uhrádzať nájomné budúcim nájomcom.

Právny servis

Naša partnerská advokátska kancelária pripraví nájomnú zmluvu podľa najnovších platných zákonov. Podľa želania majiteľa prichystáme preberacie protokoly pri začatí/skončení nájmu. V prípade získanej dôvery nás môžete splnomocniť na všetky potrebné úkony.

Garancia nájmu

Poskytneme ROČNÚ GARANCIU NÁJMU…. len tak, aby mohli kľudne spávať.
V opačnom prípade Vám zabezpečíme nového nájomcu BEZPLATNE.

Technický manažment

  • Jedným zo spôsobov, ako sa odlišujeme od konkurencie: nevlastníme údržbársku spoločnosť. Nikdy nejde o konflikt záujmov. Namiesto toho vo vašom mene tvrdo pracujeme, aby sme zabezpečili čo najlepšie dostupné ceny za službu.
  • Asistencia pri odovzdávaní nehnuteľností nájomcovi a jeho preberaní po skončení doby nájmu – doložené protokolmi alebo FOTODOKUMENTÁCIOU
  • Pracujeme na odporúčania a vybavujeme havarijne stavy promptne.
  • Pravidelné návštevy nehnuteľností počas doby nájmu
  • Zabezpečujeme upratovací servis po skončení nájmu

Máte záujem o službu rent manažment?