PRÁVNY SERVIS

PRÁVNY SERVIS

Všetky dokumenty, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami ohľadom vlastníckych práv alebo iných úkonov nám vypracováva advokátska kancelária. U nás zmluvy nesťahujeme z internetu ani si ich nevytvárame svojvoľne.

Čo všetko riešime pri realitnom obchode s advokátskou kanceláriou? 
–       Spotrebiteľská zmluva
–       Rezervačná zmluva
–       Zmluva o budúcej zmluve
–       Kúpna zmluva
–       Nájomná zmluva
–       Komunikácia s úradmi
–       Zriadenie notárskej úschovy/ vinkulácia v banke
–       Osobná asistencia v prípade potreby